ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
.net
Rp. 179.000,00
1 سال
Rp. 179.000,00
1 سال
Rp. 179.000,00
1 سال
.org
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.web.id
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
.id
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.xyz
Rp. 15.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
.biz
Rp. 160.000,00
1 سال
Rp. 160.000,00
1 سال
Rp. 160.000,00
1 سال
.info
Rp. 216.750,00
1 سال
Rp. 216.750,00
1 سال
Rp. 216.750,00
1 سال
.or.id
Rp. 115.000,00
1 سال
Rp. 115.000,00
1 سال
Rp. 115.000,00
1 سال
.sch.id
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
.top
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 80.000,00
1 سال
Rp. 80.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
.co.id
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.works
Rp. 378.760,00
1 سال
Rp. 378.760,00
1 سال
Rp. 378.760,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains